206 Farmhouse KSF332010D Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 33″ x 20″ Bowl: 15″ x 16″ x 10″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US