302 Zero Radius KSH27189S Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 26-5/8″ x 17-5/8″ Bowl: 24-5/8″ x 15-5/8″ x 9″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US