316 Farmhouse KSF362010S Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 36″ x 20″ Bowl: 34″ x 16″ x 10″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US